Kako deluje naša psiha?

Freud je opozarjal, da človek ni svoboden v svojem čutenju, mišljenju in delovanju, ker ga v resnici vodi nezavedno. Za razlago psihičnega delovanja je postavil strukturni model duševnosti, ki ga deli na: ono (id), jaz (ego) in nadjaz (superego). Ono in nadjaz sta nezavedna, prav tako pa tudi velik del jaza. Jaz mora služiti trem gospodarjem: onemu, torej gonskim zahtevam in željam, ki jih mora socializirati, saj je podrejen tako zunanjemu svetu kakor tudi notranji vesti – nadjazu. Jaz je pod nenehnim pritiskom, ko vzpostavlja ravnovesje med temi silnicami.

Kakor se otrok med svojim razvojem podreja staršem, tako se tudi jaz podreja ponotranjenim starševskim likom, nadjazu, ki v obliki notranje vesti v življenju zastopa starševske kritike, zapovedi in prepovedi. Če njihov glas v posamezniku ostaja dominanten in tiranski, se bo sam pretirano odrekal vsemu, kar je zanj lepega v življenju. Posledično bo posameznik živel tako, da njegove odločitve in ravnanja bolj ustrezajo pričakovanju drugih, kot sledijo lastnim vodilom, vse le v želji, da bi bil sprejet.

V nezavednem so zapisane vse naše prilagoditve na okolje in različni obrambni mehanizmi, ki smo jih ustvarili v najzgodnejšem razvoju. Ti zapisi oziroma nevronske povezave, ki so se takrat vzpostavile, nas vodijo kakor model skozi življenje. V obdobju prvih let življenja si ustvarimo občutek o sebi in pogled na svet ter razvijemo strategije prilagoditve in ravnanja. Če je kdo odraščal ob kritičnem očetu, bo lahko od avtoritet že vnaprej pričakoval kritiko. Žal bo s tem pričakovanjem venomer odigraval otroško situacijo in bo kritike tudi deležen. Tudi vzorci odnosov se pogosto ponavljajo; nekdo, ki je imel dominantno mater, si bo kljub temu, da ga je njena vzgoja spravljala ob pamet, po vsej verjetnosti poiskal partnerko, ki mu bo spet organizirala življenje. Vzorci pa se ne ponavljajo le v življenju posameznika, temveč se kakor v starogrški tragediji lahko prenašajo iz roda v rod, dokler kdo tega ne prekine.

Tako se lahko ustvarjeni vzorci po tej shemi ponavljajo kakor odtisi pečatnika. Da bi spremenili pečat, je nujno spremeniti pečatnik. Za to je obstoječo gravuro treba najprej zbrusiti, da se lahko naredi nova, kar se dogaja v dolgotrajni psihoanalizi.

Share
admin