Psihoanalitična psihoterapija

Psihoanaliza je odpuščanje preteklosti za spremembe v prihodnosti

INDIVIDUALNA PSIHOANALIZA

Psihoanaliza poteka v zaupljivem odnosu psihoanalitika in posameznika, ki skozi pogovor predeluje nezavedne vzroke za različne psihološke pojave in stiske, ki jih doživlja. Kljub temu, da se jih ne zaveda, vsakdo v sebi nosi rešitve svojih težav. Skozi proces ozaveščanja nezavednih vzorcev in notranjih konfliktov se lahko posameznik osvobaja lastnih omejitev. Tako prihaja v stik s svojim najglobljim in najlepšim bistvom, ki se je izgubil pod maskami in obrambami, ki si jih skozi življenje ustvaril pred navidezno ogrožajočim svetom. Z osvoboditvijo pa lahko prične razvijati lastne potenciale.

SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA

Tudi cilj skupinske psihoterapije ni le odprava simptomov, temveč celostna sprememba posameznika. Skupina omogoča zaupljivo sredino, kjer lahko vsak spregovori o svojih stiskah in je razumljen. Član skupine lahko z olajšanjem spoznava, da v težavah ni osamljen. V skupini lažje razume težave drugega, s tem pa je olajšano razumevanje in predelava lastnih vsebin. Skozi predelavo se vzpostavi nova interpretacija težav, ki lajša občutke nemoči in omogoča predelavo izvora težav, ki s tem izgubljajo svojo težo. Vsak član skupine lahko v drugih vidi pomembne dele sebe in tako krepi samospoznavanje in razumevanje ter izboljša medosebne odnose. Dragoceno je spoznanje, da je član z najbolj ranljivimi deli sebe, ki jih skriva pred svetom, v skupini še bolj sprejet.

Članki

Kdo bo življenjski partner?

Odločitev za partnerstvo spremljajo najrazličnejša vprašanja o medsebojnem ujemanju. Pri tem pa se ne zavedamo, da iščemo nekoga, ki bi nam odigral ponovitev odnosa....

Kaj se dogaja na kavču?

Psihoanaliza poteka v zaupljivem prostoru psihoanalitika in analizanta, ki v pogovoru ozavešča svoje nezavedne težnje in notranje konflikte....

Psihoanalitični proces

Psihoanalitični proces potrebuje svoj čas, saj ne odstira le principa, kako bolje živeti z drugimi, temveč kako bolje živeti s samim seboj....

Kdo se boji psihoanalize?

Psihoanaliza se ne osredotoča na hitro odpravo samih simptomov, temveč išče vzroke, ki so težave ustvarili in jih iz globin nezavednega vseskozi vzdržujejo....

Obsesivno-kompulzivna motnja

Posamezniki, ki trpijo za obsesivno-kompulzivno motnjo, pogosto v okolju niso razumljeni, saj niti sami ne razumejo, čemu se jim simptomi pojavljajo, jih strašijo ter omejujejo v življenju....

Hujšanje z glavo

Kljub raznim shujševalnim dietam, ki zagotavljajo hitre rezultate in trajne uspehe, se te navadno končajo z razočaranji in samoobtoževanjem....