Top

PSIHOANALITIČNA PSIHOTERAPIJA

Psihoanaliza je odpuščanje preteklosti za spremembe v prihodnosti

INDIVIDUALNA PSIHOANALIZA

Psihoanaliza poteka v zaupljivem odnosu psihoanalitika in posameznika, ki skozi pogovor predeluje nezavedne vzroke za različne psihološke pojave in stiske, ki jih doživlja. Kljub temu, da se jih ne zaveda, vsakdo v sebi nosi rešitve svojih težav. Skozi proces ozaveščanja nezavednih vzorcev in notranjih konfliktov se lahko posameznik osvobaja lastnih omejitev. Tako prihaja v stik s svojim najglobljim in najlepšim bistvom, ki se je izgubil pod maskami in obrambami, ki si jih skozi življenje ustvaril pred navidezno ogrožajočim svetom. Z osvoboditvijo pa lahko prične razvijati lastne potenciale.

SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA

Tudi cilj skupinske psihoterapije ni le odprava simptomov, temveč celostna sprememba posameznika. Skupina omogoča zaupljivo sredino, kjer lahko vsak spregovori o svojih stiskah in je razumljen. Član skupine lahko z olajšanjem spoznava, da v težavah ni osamljen. V skupini lažje razume težave drugega, s tem pa je olajšano razumevanje in predelava lastnih vsebin. Skozi predelavo se vzpostavi nova interpretacija težav, ki lajša občutke nemoči in omogoča predelavo izvora težav, ki s tem izgubljajo svojo težo. Vsak član skupine lahko v drugih vidi pomembne dele sebe in tako krepi samospoznavanje in razumevanje ter izboljša medosebne odnose. Dragoceno je spoznanje, da je član z najbolj ranljivimi deli sebe, ki jih skriva pred svetom, v skupini še bolj sprejet.

Kaj vzdržuje simptome OKM?

Simptomi obsesivno kompulzivne motnje (OKM) osebam zbujajo tesnobo z bizarnimi vsebinami obsesij in kompulzij, ki se vedno znova ponavljajo. Oseba se sicer zaveda, da so ji vsiljive misli tuje, vendar  jih vseeno ne more...

Kateri so vzroki za obsesivno kompulzivno motnjo?

Osebam z obsesivno kompulzivno motnjo življenje grenijo obsesije - vsiljive misli čudnih vsebin, ki sprožajo prisilo neobičajnih kompulzij. So te vsiljivke brez vsakega smisla in čisto naključne? Kaj je vzrok za nenavadne simptome? Obsesivno...

Anksioznost, česa nas je pravzaprav strah?

Tesnoba, telesna napetost, pretirana zaskrbljenost in stalen neopredeljen strah so znaki anksioznih motenj. Čemu se pojavljajo ti pretirani občutki? Kaj je lahko v pomoč? Kljub temu, da strah uvrščamo med neprijetna čustva, je pomemben dejavnik...

Psihoanaliza

Psihoanalitična psihoterapija Za psihoanalizo lahko rečemo, da je mati vseh sodobnih psihoterapij. Freud je postavil njene temelje, na katerih se psihoanaliza vseskozi razvija. Prvi je proučeval nezavedno in principe njegovega delovanja. Ugotavljal je, da je...

Obsesivno kompulzivna motnja

Lorem ipsum dolor sit amet mattis. Class ante erat. Dapibus ipsum turpis libero sagittis suspendisse. Velit fringilla a. A lorem ipsum vel urna aptent. Consectetuer urna ante elementum maecenas magnis sodales mauris pede. Quo...

Hujšanje z glavo

Kljub raznim shujševalnim dietam, ki zagotavljajo hitre rezultate in trajne uspehe, se te navadno končajo z razočaranji in samoobtoževanjem. Kje tiči vzrok, da dobri sklepi ne prinesejo pričakovanih sprememb? Nestrpnost se pri hujšanju ne obrestuje,...