Psihoanalitična psihoterapija

Psihoanaliza je odpuščanje preteklosti za spremembe v prihodnosti

INDIVIDUALNA PSIHOANALIZA

Psihoanaliza poteka v zaupljivem odnosu psihoanalitika in posameznika, ki skozi pogovor predeluje nezavedne vzroke za različne psihološke pojave in stiske, ki jih doživlja. Kljub temu, da se jih ne zaveda, vsakdo v sebi nosi rešitve svojih težav. Skozi proces ozaveščanja nezavednih vzorcev in notranjih konfliktov se lahko posameznik osvobaja lastnih omejitev. Tako prihaja v stik s svojim najglobljim in najlepšim bistvom, ki se je izgubil pod maskami in obrambami, ki si jih skozi življenje ustvaril pred navidezno ogrožajočim svetom. Z osvoboditvijo pa lahko prične razvijati lastne potenciale.

SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA

Tudi cilj skupinske psihoterapije ni le odprava simptomov, temveč celostna sprememba posameznika. Skupina omogoča zaupljivo sredino, kjer lahko vsak spregovori o svojih stiskah in je razumljen. Član skupine lahko z olajšanjem spoznava, da v težavah ni osamljen. V skupini lažje razume težave drugega, s tem pa je olajšano razumevanje in predelava lastnih vsebin. Skozi predelavo se vzpostavi nova interpretacija težav, ki lajša občutke nemoči in omogoča predelavo izvora težav, ki s tem izgubljajo svojo težo. Vsak član skupine lahko v drugih vidi pomembne dele sebe in tako krepi samospoznavanje in razumevanje ter izboljša medosebne odnose. Dragoceno je spoznanje, da je član z najbolj ranljivimi deli sebe, ki jih skriva pred svetom, v skupini še bolj sprejet.

Članki